Professor
 
Prof. Lin Zhuang
 
 
庄 林
教 授
博士生导师
 
E-mail: lzhuang@whu.edu.cn
 
Prof. Juntao Lu
 
 
陆君涛
教 授
博士生导师
 
E-mail: jtlu@whu.edu.cn
 
Prof. Li Xiao
 
 
肖 丽
教 授
博士生导师
 
E-mail: chem.lily@whu.edu.cn
 
Prof. Bing Huang
 
 
黄 冰
教 授
博士生导师
 
E-mail: bhuang@whu.edu.cn
 
Associate Professor
 
Dr. Gongwei Wang
 
 
王功伟
电化学物质转化
 
E-mail: gwwang@whu.edu.cn
 
 
Postdoctoral Fellow
 
Mingyuan Li
 
 
李明沅
电催化二氧化碳还原
 
E-mail: mingyuanleee@whu.edu.cn
 
 
Lianqiao Tan
 
 
谭联侨
碱性聚电解质
 
E-mail: tanlianqiao@163.com
 
 
Graduate Student
 
Tianshu Ning
 
 
宁添姝
碱性聚电解质
 
E-mail: scarlett_chem@whu.edu.cn
 
 
Yu Xie
 
 
谢 宇
碱性聚电解质与
膜电极
 
E-mail: 2015301040171@whu.edu.cn
 
 
Fengyuan Wei
 
 
魏丰源
理论化学计算
 
E-mail: wfy5511@whu.edu.cn
 
 
Jinlong Yin
 
 
殷金龙
二氧化碳
电催化还原
 
E-mail: jinlongyin@whu.edu.cn
 
 
Wenyong Jiang
 
 
江文涌
碱性HOR
 
E-mail: 2019202030126@whu.edu.cn
 
 
Renjie Ren
 
 
任仁捷
碱性燃料电池
氢氧化催化剂
 
E-mail: 793676260@qq.com
 
 
Kaicong Yang
 
 
杨铠聪
碱性HOR催化剂
 
E-mail: 1226909234@qq.com
 
 
Liwei Xue
 
 
薛力玮
CO2还原
 
E-mail: liweixue@whu.edu.cn
 
 
Zhaoyu Yao
 
 
姚昭羽
燃料电池
 
E-mail: yaozhaoyu@hnu.edu.cn
 
 
Xingtao Hu
 
 
胡幸涛
关于CO2电解在能源
和环境上若干问题
 
E-mail: acarbonwho@whu.edu.cn
 
 
Yuheng Zhou
 
 
周宇恒
碱性燃料电池
电解质制备
 
E-mail: yuhengzhou@whu.edu.cn
 
 
Yunhao Qu
 
 
曲芸豪
二氧化碳电催化还原
 
E-mail: yunhaoqu@outlook.com
 
 
Guangzhe Wang
 
 
王光喆
原位表面增强拉曼光谱/近常压XPS
 
E-mail: 957064957@qq.com
 
 
Tuo Wang
 
 
王托
二氧化碳电催化还原
 
E-mail: 2022102030010@whu.edu.cn
 
 
Huijuan Wang
 
 
王绘娟
CO2电还原
 
E-mail: 2022202030064@whu.edu.cn
 
 
Hu yang
 
 
胡杨
碱性聚电解质
 
E-mail: huyoung@whu.edu.cn
 
 
Jieyu Wang
 
 
王洁宇
二氧化碳电催化还原
 
E-mail: wangjieyu1119@163.com
 
 
Zhensheng Mi
 
 
糜振升
燃料电池
 
E-mail: 2022202030094@whu.edu.cn
 
 
Bozeng Huang
 
 
黄波增
碱性HOR
 
E-mail: 1322528903@qq.com
 
 
Zhengyuan Yi
 
 
易正源
碱性聚电解质
 
E-mail: yzy_chem@whu.edu.cn
 
 
Hanze Yang
 
 
杨翰泽
水电解
 
E-mail: 995038085@qq.com
 
 
Shuai Zhang
 
 
张帅
碱性聚电解质
 
E-mail: 2022202030034@whu.edu.cn
 
 
Yiheng Liao
 
 
廖毅恒
二氧化碳电催化还原
 
E-mail: liaoyiheng4@163.com
 
 
Xiaoxue Yan
 
 
闫小雪
二氧化碳电催化还原
 
E-mail: yanxiaoxue@whu.edu.cn
 
 
Yifan Zhang
 
 
张一凡
水电解
 
E-mail: 2023202030090@whu.edu.cn
 
 
Houde Wang
 
 
王厚德
碱性聚合物膜
燃料电池
 
E-mail: holdwang@whu.edu.cn
 
 
Liuyiyi Yang
 
 
杨柳依依
CO2 还原
 
E-mail: 2020302032002@whu.edu.cn
 
 
Ru Jia
 
 
贾茹
氢氧化
 
E-mail:jiaru202020@163.com
 
 
Undergraduate Student
 
Xuelin Huang
 
 
黄学林
本科生
 
E-mail:2020312031116@whu.edu.cn
 
 
Yiyang Zhang
 
 
张怡洋
本科生
 
E-mail:2021302031088@whu.edu.cn
 
 
Sihao Zhang
 
 
张思皓
本科生
 
E-mail:2020302031015@whu.edu.cn
 
 
Yingjie Zhang
 
 
张英杰
本科生
 
E-mail:2020312031116@whu.edu.cn
 
 
Xinchen Wang
 
 
王鑫陈
本科生
 
E-mail:1244116511@qq.com
 
 
Lin Zhang
 
 
张琳
本科生
 
E-mail:2020302031035@whu.edu.cn
 
 
Former Graduate Student
 
Wei Li
 
 
李薇
纤维素基碱性膜
(访问学者)
 
E-mail: weili@gxu.edu.cn
 
 
Wenzheng Li
 
 
李文正
 
E-mail: wenzhengwhu@163.com
 
 
Chuangxin Ge
 
 
葛创新
 
E-mail: chuangxin@whu.edu.cn
 
 
Chong Lei
 
 
雷 冲
 
E-mail: 2014301040053@whu.edu.cn
 
 
Zeyu Gao
 
 
高泽宇
 
E-mail: zygao0215@whu.edu.cn
 
 
Meixue Hu
 
 
胡梅雪
华为
瓦特实验室
 
E-mail: 2013301040218@whu.edu.cn
 
 
Yongmin Huang
 
 
黄咏旻
 
E-mail: 574815236@qq.com
 
 
juan Gong
 
 
龚 隽
 
E-mail: gongjun1997@whu.edu.cn
 
 
Chang Liu
 
 
刘 畅
 
E-mail: cccliu1718@whu.edu.cn
 
 
Jinmeng Li
 
 
李金梦
 
E-mail: jinmeng0912@whu.edu.cn
 
 
Birou Huang
 
 
黄碧柔
 
E-mail: 22158321502@qq.com
 
 
Sheng Chen
 
 
陈 胜
 
E-mail: 1144085299@qq.com
 
 
Wei Liu
 
 
刘 威
 
E-mail: weiliuchem@whu.edu.cn
 
 
Yingming Wang
 
 
王英明
 
E-mail: 1689776855@qq.com
 
 
Xiaochen Wang
 
 
王晓晨
 
E-mail: 591541685@qq.com
 
 
Qihao Li
 
 
李启浩
 
E-mail: qihao-li@outlook.com
 
 
Hualong Ma
 
 
马华隆
 
E-mail: 1374061591@qq.com
 
 
Dr. Zhen Li
 
 
李 振
 
E-mail: lizhenlicp@163.com
 
 
Yunfei Gao
 
 
高云飞
京都大学
 
E-mail: 296040167@qq.com
 
 
Dr. Liming Zeng
 
 
曾黎明
 
E-mail: lmz2012chem@163.com
 
 
Dr. Kangjie Lyu
 
 
吕康杰
 
E-mail: diaobk@whu.edu.cn
 
 
Xing Wei
 
 
魏 星
 
E-mail: starwei59@126.com
 
 
Zhenglei Yin
 
 
尹征磊
 
E-mail: 1018935874@qq.com
 
 
Hanqing Peng
 
 
彭汉青
 
E-mail: hqpeng@whu.edu.cn
 
 
Mingming Huai
 
 
淮明明
 
E-mail: 1062359397@qq.com
 
 
Yawen Zhao
 
 
赵雅雯
 
E-mail: 1589816809@qq.com
 
 
Xiaofeng Wen
 
 
文晓峰
 
E-mail: 2013301040204@whu.edu.cn
 
 
Dr. Yanqiu Peng
 
 
彭燕秋
亿纬锂能
 
E-mail: black4years@163.com
 
 
Dr. Luyang Lyu
 
 
吕璐阳
中国电科
 
E-mail: agneslee.ah@gmail.com
 
 
Dr. Nian Wu
 
 
吴 念
 
E-mail: wnian@whu.edu.cn
 
 
Dr. Hu Luo
 
 
罗 虎
 
E-mail: luohu85@whu.edu.cn
 
 
Jiaxing Ouyang
 
 
欧阳家星
亿纬锂能
 
E-mail: 423199363@qq.com
 
 
Dr. Ying Wang
 
 
汪 瀛
亿纬锂能
 
E-mail: jswangying@126.com
 
 
Yangxing Pan
 
 
潘阳新
武汉楚天
协同创投
 
E-mail: yangxinpan2012@163.com
 
 
Dr. Xun Tang
 
 
唐逊
广汽
研究院
 
E-mail: asuka2142@gmail.com
 
 
Dr. Juanjuan Han
 
 
韩娟娟
湖北师范大学
先进材料研究院
 
E-mail: chem.jjhan@gmail.com
 
 
Dr. Huan Ren
 
 
任 欢
上汽集团
 
E-mail: rhflower1222@gmail.com
 
 
Haichi Zheng
 
 
郑海池
 
E-mail: thefourpeople2008@126.com
 
 
Dr. Chen Chen
 
 
陈 晨
Penn State
University
 
E-mail: c.chen@whu.edu.cn
 
 
Dr. Jing Pan
 
 
潘 婧
Penn State
University
 
E-mail: panjing3346@gmail.com
 
 
Dr. Zilong Liu
 
 
刘子龙
武汉新芯
 
E-mail: lzlsdhr@163.com
 
 
Zhaomin Wan
 
 
万昭敏
武汉专利局
 
E-mail: 1158576439@qq.com
 
 
Dr. Cuixia Yang
 
 
杨翠霞
顺德美的创新中心
 
E-mail: yangxx68@yahoo.cn
 
 
Qiong Liu
 
 
刘 琼
武汉水务集团
 
E-mail: 1160369842@qq.com
 
 
Dr. Wei Peng
 
 
彭 伟
中船重工
712研究所
 
E-mail: waynepengwei@163.com
 
 
Dr. Zhandong Ren
 
 
任占冬
武汉轻工大学
 
E-mail: renzhandong@126.com
 
 
Guangwei Li
 
 
李光伟
大连新源动力
 
E-mail: huakui512@163.com
 
 
Dr. Xuejiao Chen
 
 
陈雪皎
Postdoc
@ XMU
 
E-mail: napoleongm@gmail.com
 
 
Lisheng Tan
 
 
谭力盛
东风日产
乘用车公司
 
E-mail: tanlisheng2007@126.com
 
 
Yao Li
 
 
李 瑶
审协广东中心
 
E-mail: afterwardsclock@163.com
 
 
Dr. Qingping Hu
 
 
胡清平
深圳华粤宝电池
有限公司
 
E-mail: husthqp@126.com
 
 
Dr. Qiang Wang
 
 
王 强
Postdoc
@ UMass (US)
 
E-mail: happystar_wq@126.com
 
 
Zhaoyi Che
 
 
车昭毅
西安近代化学研究所
 
E-mail: chezhaoyi0909@126.com
 
 
Xiaodi Ren
 
 
任晓迪
Ph. D. Candidate
@ OSU (US)
 
E-mail: rxd87@163.com
 
 
Xianjun Liu
 
 
刘现军
东莞新能源公司
 
E-mail: liu27200427@sina.com
 
 
Dr. HongliangHuang
 
 
黄红良
惠州亿纬锂能
股份有限公司
 
E-mail: hhl337@yahoo.com.cn
 
 
Dr. Deli Wang
 
 
王得丽
华中科技大学
 
E-mail: wangdl81125@gmail.com
 
 
Dr. Yubao Sun
 
 
孙玉宝
中国地质大学
 
E-mail: fuelcell_ybsun@126.com
 
 
Yu Qiao
 
 
乔 宇
武汉永嘉
专利代理有限公司
 
E-mail: qiaoyuwuhan@gmail.com
 
 
Dr. Xianxing Shi
 
 
石先兴
杭州万向电动汽车
有限公司
 
E-mail: lixing0929@gmail.com
 
 
Dr. Caifang Yao
 
 
姚彩芳
华为技术有限公司
 
E-mail: yaocaifang@163.com
 
 
Dr. Shanfu Lu
 
 
卢善富
北京航空航天大学
 
E-mail: lsf_eclab@126.com
 
 
Dr. Daoping Tang
 
 
唐道平
中科院
广州能源所
 
E-mail: tangdp@ms.giec.ac.cn
 
 
Dr. Kangli Wang
 
 
王康丽
华中科技大学
 
E-mail: wkangli@126.com
 
 
Dr. Yougui Chen
 
 
陈酉贵
Postdoc
@ UMissouri (US)
 
E-mail: youguichen@126.com
 
 
Dr. Yange Suo
 
 
索艳格
中科院
宁波材料研究所
 
E-mail: suoyg@126.com
 
 
Dr. Bo Yang
 
 
杨 波
西南科技大学
 
E-mail: boyang_whu@126.com
 
 
Dr. Liang Xiao
 
 
肖 亮
武汉理工大学
 
E-mail: leonshaw@126.com
 
 
Dr. Xiaorong Zhou
 
 
周晓荣
武汉工业学院
 
E-mail:
 
 
Dr. Chaoyang Xia
 
 
夏朝阳
武汉化工
设计研究院
 
E-mail: hbdft2008@gmail.com
 
 
Dr. Qingye Lv
 
 
吕清叶
Ph. D. Candidate
@ Alberta (Canada)
 
E-mail: qingye@ualberta.ca
 
 
Dr. Yang Wang
 
 
汪 洋
Ph. D. Candidate
@ PSU (US)
 
E-mail: yuw107@psu.edu
 
 
Dr. Zhenming Du
 
 
杜振明
Postdoc
@ RPI (US)
 
E-mail: zmdu2000@yahoo.com
 
 
Dr. Qin Zhou
 
 
周 琴
Postdoc
@ Cornell (US)
 
E-mail: qz46@cornell.edu
 
 

 


 
Former Undergraduate Student
Yifan Fu
付一帆
 
Guangzhi He
何广智
 
Tianxiang Chens
陈天翔
 
Hua Tang
汤华
 
Xinghe Zhang
张兴赫
 
Yi Wei
魏 祎
 
Zhuowei Cheng
程卓威
 
Gaohe Hu
胡高翯
 
Bowen Dou
豆柏文
 
Yiying Li
李艺颖
 
Sai Tu
涂 赛
 
Yunxuan Chai
柴云轩
 
Xueyan Que
阙雪雁
 
Junjie Yang
杨俊杰
 
Aoxue Huang
黄傲雪
 
Wei Cheng
程 伟
 
Yao Yang
杨 尧
 
Kexin Wang
王可心
 
Ling Wei
韦 玲
 
Ying Wu
吴 颖
 
Xueqi Li
李雪琪
 
Yiwen Dong
董逸文
 
Yunong Li
李雨农
 
Yanfen Lin
林燕芬
 
Yiqiong Yang
杨奕琼
 
He Huang
黄 河
 
Lei Wang
王 磊
 
Jingjing Dong
董靓靓
 
Huimin Zhang
张惠敏
 
Shuai Zhang
张 帅
 
Yushan Liu
刘宇珊
 
Jingjing Hu
胡菁菁
 
Lin Chen
陈 琳
 
Yan Li
李 妍
 
Minglong He
何明龙
 
Hui Li
李 辉
 
Naifei Zhang
张乃菲
 
Sizhu You
游思翥
 
Haijie Liu
刘海洁
 
 

 


Address: Room 306, North Building, Chemistry Department, Wuhan University, Wuhan, 430072, China
Tel: +86-27-68753833  Fax: +86-27-68753833   E-mail: lzhuang@whu.edu.cn
Copyright © 2011 Fuel Cell and Electrocatalysis Laboratory. All rights reserved
Pages Maintained by Kangjie Lv. Last update: 2021-7-12.